Ψυχολογική Υποστήριξη
Παιδιών και Εφήβων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα παιδιά και οι έφηβοι καλούνται να ανταποκριθούν σε διάφορες προκλήσεις στο σπίτι, το σχολείο ή και οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν.  Εκτός από τη πολύτιμη συμβολή του οικογενειακού πλαισίου, μπορεί να επωφεληθούν από ψυχολογική υποστήριξη ώστε να διαχειριστούν συναισθηματικές δυσκολίες, δυσλειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς, θέματα στις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις ή προβληματισμούς για το μέλλον τους. Μέσα από τη διαμόρφωση μιας ασφαλούς θεραπευτικής σχέσης, τα παιδιά και οι έφηβοι ενδυναμώνονται ώστε να καταφέρουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, να αναπτύξουν μια υγιή αυτοεικόνα και να διερευνήσουν νέους τρόπους επίλυσης δυσκολιών.

Σχετικά Άρθρα