Συμβουλευτική –
Ψυχοθεραπεία

Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και στην προαγωγή της προσωπικής και διαπροσωπικής λειτουργικότητας και της προσαρμοστικότητας των ατόμων.

Στοχεύει στη διευκόλυνση ανθρώπων με συνήθη ή δυσλειτουργικά αναπτυξιακά ζητήματα, ψυχικές και συναισθηματικές δυσκολίες ή και καθημερινές ανησυχίες να μειώσουν τη δυσφορία ή τα συμπτώματα, να επιλύσουν τις εκάστοτε δυσκολίες αλλά και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση της κοινωνίας και των ανθρώπων, η συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον κοινωνικό περίγυρο, να εκφράσουν προβληματισμούς και συναισθήματα για κοινωνικά ζητήματα και να διερευνήσουν εναλλακτικές για να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες.

Αντίστοιχα, η συστημική προσέγγιση στη συμβουλευτική και τη ψυχοθεραπεία αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων σε κάθε σύστημα. Η κατανόηση μιας συμπεριφοράς ή ενός προβλήματος μιας οικογένειας, ενός ζευγαριού ή ακόμα κι ενός ατόμου δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα αλλά εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο των αλληλένδετων σχέσεων του συστήματος στο οποίο ανήκει, όπως η οικογένεια, το εργασιακό περιβάλλον, η κοινωνία, κ.ά.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία βασίζεται στη συζήτηση και σε θεραπευτικές τεχνικές ή ασκήσεις που, μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και κατανόησης, δύναται να βοηθήσουν οποιονδήποτε αντιμετωπίζει συναισθηματικές δυσκολίες, νιώθει σύγχυση, βρίσκεται σε αδιέξοδο ή δυσκολεύεται να μεταβεί σε μια νέα φάση ζωής. Στους θεραπευόμενους προσφέρεται ένας ασφαλής χώρος ώστε να μπορούν ελεύθερα και ανοιχτά να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να νοηματοδοτήσουν διαφορετικά παρελθοντικές ή και υπάρχουσες δυσκολίες τους και να οδηγηθούν στις δικές τους λύσεις και αποφάσεις. Η δημιουργία μιας ισότιμης, συνεργατικής και εμπιστευτικής σχέσης, η δυνατότητα επεξεργασίας δύσκολων συναισθημάτων ή παρελθοντικών τραυμάτων, η ανάδειξη νέων οπτικών, ιδεών και λύσεων και η ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου αποτελούν τα θεμέλια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.