Ατομική
Ψυχοθεραπεία

Η ενήλικη ζωή συνοδεύεται συχνά από στρεσογόνες αλλαγές και μεταβάσεις, κρίσεις στις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, δυσκολίες στην επαγγελματική πορεία και προσωπικές προκλήσεις και προβληματισμούς. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι κατάλληλη για τους ενήλικες που βιώνουν έντονο άγχος, κατάθλιψη ή άλλες συναισθηματικές διαταραχές, ψυχοσωματικά συμπτώματα και κοινωνικές δυσκολίες. Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν δύσκολα συναισθήματα, να διαμορφώσουν διευκολυντικές πεποιθήσεις και ιδέες, να υιοθετήσουν λειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς και να επενδύσουν στην προσωπική τους αυτογνωσία και εξέλιξη.

Σχετικά Άρθρα