Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και στη διευκόλυνση της διαπροσωπικής λειτουργικότητας και της προσαρμοστικότητας ενός ατόμου.

Ασχολείται με αναπτυξιακά ζητήματα, ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές και διευκολύνει το άτομο να επιλύσει τις εκάστοτε δυσκολίες αλλά και να αξιοποιήσει το δυναμικό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έμφαση δίνεται, επίσης, και στο κοινωνικό πλαίσιο εφόσον η σχέση ατόμου και κοινωνίας είναι αλληλένδετη. Ειδικά στη σημερινή κοινωνία που επηρεάζεται από μια γενικότερη κρίση σε βασικούς θεσμούς και αξίες, η συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει το άτομο να εκφράσει προβληματισμούς και συναισθήματα και να διερευνήσει εναλλακτικές για να αντεπεξέλθει στις νέες κοινωνικές συνθήκες.

Αντίστοιχα, η συστημική προσέγγιση στη συμβουλευτική αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων σε κάθε σύστημα. Η κατανόηση μιας συμπεριφοράς ή ενός προβλήματος ακόμα κι ενός ατόμου δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα αλλά εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων του συστήματος στο οποίο ανήκει, όπως η οικογένεια, το εργασιακό περιβάλλον, η κοινωνία, κ.ά.

Επομένως, κάθε οικογένεια, ζευγάρι και άτομο μπορεί να βοηθηθεί να επιλύσει προβλήματα επικοινωνίας και να διαχειριστεί συγκρούσεις μέσα από τη διερεύνηση των σχέσεων και τον τρόπο αλληλεπίδρασής του και την κατανόηση της φάσης ζωής στην οποία βρίσκεται.

Η θεραπευτική διαδικασία βασίζεται σε μια συζήτηση που δύναται να βοηθήσει οποιονδήποτε αντιμετωπίζει συναισθηματικές δυσκολίες, νιώθει σύγχυση, βρίσκεται σε αδιέξοδο ή δυσκολεύεται να πάρει κάποια απόφαση. Στον θεραπευόμενο προσφέρεται ένας ασφαλής χώρος ώστε να μπορέσει ελεύθερα να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα, να νοηματοδοτήσει διαφορετικά παρελθοντικές εμπειρίες ή και τις υπάρχουσες δυσκολίες του και να οδηγηθεί στις δικές του λύσεις και αποφάσεις. Ο ψυχοθεραπευτής διευκολύνει αυτή τη διαδικασία με τη δημιουργία μιας ισότιμης και εμπιστευτικής σχέσης, την επεξεργασία δύσκολων συναισθημάτων, την ανάδειξη νέων οπτικών, ιδεών και λύσεων και την ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου.

«Στη ζωή μας πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε νέα άλματα και αναζητήσεις που ξεκινάνε πάντα με το πρώτο μικρό βήμα…»
Jorge Bucay
«…Μερικές πλευρές του εαυτού μου με βάζουν σε απορία και άλλες μου είναι τελείως άγνωστες. Όσο, όμως, διατηρώ φιλικές σχέσεις μαζί του και τον αγαπάω, μπορώ με θάρρος και ελπίδα να αναζητώ λύσεις για τα αινίγματα και τους τρόπους για να ανακαλύψω πιο πολλά πράγματα για εμένα.»
Virginia Satir
«Οι γονείς πρέπει να γεμίζουν τόσο πολύ το απόθεμα αυτοπεποίθησης του παιδιού τους ώστε ο υπόλοιπος κόσμος να μην καταφέρει ποτέ να το αδειάσει»
Alvin Price
«Ο τρόπος που μιλάμε στα παιδιά μας γίνεται η εσωτερική τους φωνή»
Peggy O'Mara