Μητροπόλεως 121
54621, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 223364
Κ: 6972 998959
E: nflorentin@gmail.com