Οικογενειακό φορτίο…

Ο ρόλος του γονιού είναι συνδεδεμένος με πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις που μπορεί και να μην τελειώνουν ποτέ γιατί γονιός παραμένει κάποιος ακόμα και αν το παιδί του ενηλικιωθεί, φύγει από το σπίτι, γίνει οικονομικά [...]

Μια καινούρια αρχή…

Πολλές φορές στη ζωή μας κάνουμε μια καινούρια αρχή…καινούριο σχολείο, απόκτηση νέων φίλων, μετακόμιση, καινούρια δουλειά, δημιουργία οικογένειας, αλλαγή ρόλων και προτεραιοτήτων, έναρξη μιας καινούριας χρονιάς... Η έναρξη της νέας χρονιάς σηματοδοτεί το τέλος της [...]